• Pitkäaikaiset sijoitukset
  • Lyhytaikaiset sijoitukset
  • Kriisisijoitukset
  • Lapsen kokonaistilanteen arviointi yhteistyössä vanhempien, sosiaalityöntekijöiden, psykologien, koulun ym. yhteistyötahojen kanssa. Vuosittaiset hoito- ja kasvatussuunnitelmat.

    Lapsen perushoito, turvallisuus, läheisyys, rajat, läsnäolo, yhdessä eläminen, matkat, koulunkäynnin tukeminen, kotiopetus tarvittaessa, harrastusten tukeminen, sosiaalisen elämän tukeminen, verkostoyhteistyö, yhteisöllisyys, lapsen suhteiden tukeminen biologiseen sukuun, jälkihuolto.