• Pitkäaikaiset sijoitukset
  • Lyhytaikaiset sijoitukset
  • Kriisisijoitukset (Päivystys 24/7 p.044-7567100)
  • Lapsen kokonaistilanteen arviointi yhteistyössä vanhempien, sosiaalityöntekijöiden, psykologien, koulun ym. yhteistyötahojen kanssa. Puolivuosittain laadittavat hoito- ja kasvatussuunnitelmat.

    Lapsen perushoito, turvallisuus, läheisyys, rajat, läsnäolo, yhdessä eläminen, retket, koulunkäynnin tukeminen, harrastusten tukeminen, sosiaalisen elämän tukeminen, verkostoyhteistyö, yhteisöllisyys, lapsen suhteiden tukeminen biologiseen sukuun.